GMINA:                                  POWIAT:                            
WOJEWÓDZTWO:                     
WÓJT GMINY:    
ZASTĘPCA WÓJTA:
PRZEWODNICZĄCY RADY:
SEKRETARZ:
SKARBNIK:      

ADRES: 
POCZTA:  

TELEFON:
Świadczenia Rodzinne                 
Budownictwo

FAX:

E-MAIL:

Elektroniczna skrzynka
podawcza (ePUAP)     

 

Krzymów  
Koniński  
Wielkopolskie  
Danuta Mazur  
Roman Gęziak  
Leszek Staszak  
Sylwia Kaczmarczyk  
Izabela Badowska      

ul. Kościelna 2  
62-513 Krzymów  

(63) 241-32-80    
(63) 241-32-90
(63) 241-37-64
    

(63) 241-30-91

krzymow@op.pl

483a3ctwfm 

 

Straż Gminna:

ul. Kościelna 2
62-513 Krzymów

tel. (63) 241 32 90
mail: sg@krzymow.pl
strona www 

obrazek

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Krzymowie dotycząca ochrony danych osobowych

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 7.30 - 15.30 

Wtorek: 7:30 - 17:00

Środa: 7:30 - 15:30

Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 14:00

 

 

UWAGA - NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO!!! (od 01.01.2020r.)

 

Konto DOCHODY: 68 8530 0000 0012 3366 2000 0010 (opłaty skarbowe, zobowiązania podatkowe,  opłaty za koncesje alkoholowe, czynsze, opłaty targowe, za pas drogowy i pozostałe opłaty)

 

Konto DOCHODY BUDŻETU GMINY: 88 8530 0000 0000 5151 2000 0001 (dotacje, subwencje, udziały w PDOF i PDOP, itp.)

 

Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – posiada INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, wskazany w zawiadomieniu o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

INFORMACJA: Z dniem 22 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości dokonywania wpłat gotókowych w kasie Urzędu Gminy. Wpłaty w UG tylko bezgotówkowo /Karta Płatnicza/.

Realizacja wpłat gotówkowych w kasie Banku Spółdzielczego w Krzymowie.

 

 

obrazek