Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30 000 EURO na rok 2017 w Gminie Krzymów.