Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OZ.271.19.2019 - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów

 

Krzymów, 22.07.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dot.: postępowania nr OZ.271.19.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Gmina Krzymów informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia w ramach:

Części I: Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gmina Krzymów, dług. 290 m, szer. 4,0 m wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a, 62-563 Licheń Stary

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi                – 40 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1.

Firma Handlowo – Usługowa

Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.

ul. Łęczycka 2

99-210 Uniejów

47,98

40,00

87,98

I-VII

2.

Trans-Spili Sp. z o.o.

Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

60,00

40,00

100,00

I-VII

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji i rękojmi – 40%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty przetargowe.

 

Części II: Przebudowa drogi gminnej Głodno - Potażniki, gmina Krzymów, dług. 440 m, szer. 4,0 m wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a, 62-563 Licheń Stary

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi                – 40 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1.

Firma Handlowo – Usługowa

Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.

ul. Łęczycka 2

99-210 Uniejów

47,98

40,00

87,98

I-VII

2.

Trans-Spili Sp. z o.o.

Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

60,00

40,00

100,00

I-VII

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji i rękojmi – 40%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty przetargowe.

 

Części III: Przebudowa ul. Polnej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 181 m i szer. 5,0 m wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a, 62-563 Licheń Stary

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi                – 40 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1.

Firma Handlowo – Usługowa

Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.

ul. Łęczycka 2

99-210 Uniejów

45,96

40,00

85,96

I-VII

2.

Trans-Spili Sp. z o.o.

Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

60,00

40,00

100,00

I-VII

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji i rękojmi – 40%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty przetargowe.

Części IV: Przebudowa ul. Sportowej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 330m, szer. 5,0 m na dług. 141 m i szer. 4,0 m na dług. 189 m wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a, 62-563 Licheń Stary

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi                – 40 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1.

Firma Handlowo – Usługowa

Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.

ul. Łęczycka 2

99-210 Uniejów

47,73

40,00

87,73

I-VII

2.

Trans-Spili Sp. z o.o.

Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

60,00

40,00

100,00

I-VII

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji i rękojmi – 40%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty przetargowe.

 

Części V: Przebudowa ul. Wiosennej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 100 m, szer. 3,0 m wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a, 62-563 Licheń Stary

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi                – 40 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1.

Firma Handlowo – Usługowa

Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.

ul. Łęczycka 2

99-210 Uniejów

48,43

40,00

88,43

I-VII

2.

Trans-Spili Sp. z o.o.

Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

60,00

40,00

100,00

I-VII

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji i rękojmi – 40%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty przetargowe.

 

Części VI: Przebudowa drogi gminnej Głodno - Brzezińskie Hol. gmina Krzymów, dług. 766 m, szer. 4,0 m wybrano ofertę nr 1, złożoną przez:

Firma Handlowo – Usługowa

Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.

ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi                – 40 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1.

Firma Handlowo – Usługowa

Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.

ul. Łęczycka 2

99-210 Uniejów

60,00

40,00

100,00

I-VII

2.

Trans-Spili Sp. z o.o.

Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

55,24

40,00

95,24

I-VII

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji i rękojmi – 40%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty przetargowe.

 

Części VII: Przebudowa drogi gminnej w m. Kałek gmina Krzymów, dług. 341 m, szer. 4,0 m wybrano ofertę nr 2, złożoną przez:

Trans-Spili Sp. z o.o. Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a, 62-563 Licheń Stary

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

 

 

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi                – 40 %

Łączna liczba punktów

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1.

Firma Handlowo – Usługowa

Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.

ul. Łęczycka 2

99-210 Uniejów

47,56

40,00

87,56

I-VII

2.

Trans-Spili Sp. z o.o.

Licheń Stary

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

60,00

40,00

100,00

I-VII

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji i rękojmi – 40%.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W przedmiotowym postępowaniu w ramach danej części zamówienia wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty przetargowe.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Krzymów

 

                                                                                                 /-/ Danuta Mazur

 

===============================================================

Krzymów, 09.07.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów”.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr: nr 563934-N-2019 z dnia 2019-06-24 r.

 

Termin składania ofert: 09/07/2019, godzina: 12:00

 

Termin otwarcia ofert: 09/07/2019, godzina: 12:30

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia kwotę:  402 550,00 zł brutto w tym:

 

Część I – Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gmina Krzymów, dług. 290 m, szer. 4,0 m: 22 450,00 zł

Część II - Przebudowa drogi gminnej Głodno - Potażniki, gmina Krzymów, dług. 440 m, szer. 4,0 m: 34 100,00 zł

Część III - Przebudowa ul. Polnej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 181 m i szer. 5,0 m:
17 650,00 zł

Część IV - Przebudowa ul. Sportowej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 330m, szer. 5,0 m na dług. 141 m i szer. 4,0 m na dług. 189 m: 41 600,00 zł

Część V - Przebudowa ul. Wiosennej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 100 m, szer. 3,0 m: 9 800,00 zł

Część VI - Przebudowa drogi gminnej Głodno - Brzezińskie Hol. gmina Krzymów, dług. 766 m, szer. 4,0 m: 233 950,00 zł

Część VII - Przebudowa drogi gminnej w m. Kałek gmina Krzymów, dług. 341 m, szer. 4,0 m: 43 000,00 zł

 

 

Ponadto informuję, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

(I kryterium)

Okres gwarancji 

i rękojmi

(II kryterium)

Część zamówienia, której dotyczy oferta

1

Firma Handlowo – Usługowa

Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.

ul. Łęczycka 2

99-210 Uniejów

Część I – 25 825,08 zł

Część II – 39 182,88 zł

Część III – 20 927,22 zł

Część IV – 32 162,04 zł

Część V – 7 045,44 zł

Część VI – 234 855,46 zł

Część VII – 87 748,20 zł

Łącznie – 447 746,32 zł

Część I – 48 m-cy

Część II – 48 m-cy

Część III – 48 m-cy

Część IV – 48 m-cy

Część V – 48 m-cy

Część VI – 48 m-cy

Część VII – 48 m-cy

I-VII

2

Trans-Spili Sp. z o.o.

ul. Graniczna 18 a

62-563 Licheń Stary

Część I – 20 652,93 zł

Część II – 31 334,25 zł

Część III – 16 029,36 zł

Część IV – 25 582,77 zł

Część V – 5 686,29 zł

Część VI – 255 096,59 zł

Część VII – 69 557,85 zł

Łącznie – 423 940,04 zł

Część I – 48 m-cy

Część II – 48 m-cy

Część III – 48 m-cy

Część IV – 48 m-cy

Część V – 48 m-cy

Część VI – 48 m-cy

Część VII – 48 m-cy

I-VII

 

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności nie stanowiły kryteriów oceny ofert. Pozostałe kryteria oceny ofert zawarte w ofertach przedstawiono powyżej.

 

Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie Komisji oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Na tym zakończono jawną część sesji otwarcia ofert.

 

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                   /-/ Danuta Mazur

 

 

 

 

 

INFORMACJA !!!!!

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

===============================================================

Krzymów, 2019-06-27

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OZ.271.19.2019. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Krzymów działając na podstawie art. 38 ust 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia:

Pytanie 1:

W pozycji 2.5 kosztorysu na Przebudowa drogi gminnej w m. Kałek gmina Krzymów zawarto adnotacje "materiał inwestora". Skąd należało będzie transportować w/w materiał do miejsca wbudowania?

 

Odpowiedź:

Materiał Inwestora o którym mowa w pozycji 2.5 Przedmiaru robót dla części VII zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w m. Kałek gmina Krzymów, dług. 341 m, szer. 4,0 m stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ składowany jest na wyrobisku po Kopalni Żwiru w miejscowości Stare Paprockie Holendry, działka nr 61/1, gmina Krzymów. Jego załadunek i transport zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” „D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE” rozdz. 9 „PODSTAWA PŁATNOŚCI” podrozdział. 9.1. „Ustalenia ogólne” wchodzi w skład ceny skalkulowanej przez Wykonawcę.

 

Pytanie 2:

W pozycji 3.5 kosztorysu na Przebudowa drogi gminnej Głodno - Brzezińskie Holendry gmina Krzymów nie zawarto adnotacji o tym, czy materiał do wbudowania jest w posiadaniu Inwestora, czy w tym przypadku należy wbudować materiał Wykonawcy.

 

Odpowiedź:

W przypadku części VI - Przebudowa drogi gminnej Głodno - Brzezińskie Hol. gmina Krzymów, dług. 766 m, szer. 4,0 m Wykonawca powinien wliczyć w koszt wykonania inwestycji własny materiał.

 

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z faktem, że wyjaśnienia nie powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

                                                                                                                 

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Danuta Mazur

==============================================================

Ogłoszenie nr 563934-N-2019 z dnia 2019-06-24 r.

 

Gmina Krzymów: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzymów, krajowy numer identyfikacyjny 31101918300000, ul. ul. Kościelna  2 , 62-513  Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (URL): www.krzymow.pl  oraz http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179  
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179  


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Sekretariat (pok. Nr 15a)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów
Numer referencyjny: OZ.271.19.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów. 2. Zadanie zostało podzielone na części i obejmuje: Część I: Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gmina Krzymów, dług. 290 m, szer. 4,0 m Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności:
- Roboty przygotowawcze - Podbudowę - Nawierzchnię - Pobocza Część II: Przebudowa drogi gminnej Głodno - Potażniki, gmina Krzymów, dług. 440 m, szer. 4,0 m Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: - Roboty przygotowawcze - Podbudowę - Nawierzchnię - Pobocza Część III : Przebudowa ul. Polnej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 181 m i szer. 5,0 m Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: - Roboty przygotowawcze - Podbudowę - Nawierzchnię - Pobocza Część IV: Przebudowa ul. Sportowej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 330m, szer. 5,0 m na dług. 141 m i szer. 4,0 m na dług. 189 m Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: - Roboty przygotowawcze - Podbudowę - Nawierzchnię - Pobocza Część V: Przebudowa ul. Wiosennej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 100 m, szer. 3,0 m Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: - Roboty przygotowawcze - Podbudowę - Nawierzchnię - Pobocza Część VI: Przebudowa drogi gminnej Głodno - Brzezińskie Hol. gmina Krzymów, dług. 766 m, szer. 4,0 m Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: - Roboty przygotowawcze - Roboty ziemne - Podbudowę - Nawierzchnię - Pobocza Część VII: Przebudowa drogi gminnej w m. Kałek gmina Krzymów, dług. 341 m, szer. 4,0 m Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie w szczególności: - Roboty przygotowawcze - Podbudowę - Nawierzchnię - Pobocza 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 7 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania od numeru 1 do numeru 7. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 4. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załączniki Nr 4-5 do SIWZ), w skład której wchodzą: - Przedmiar robót - Załącznik nr 4 do SIWZ, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB) - Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233142-6

45233220-7

45233200-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych w zakresie zgodnym z niniejszym zamówieniem podstawowym (przebudowa dróg gminnych położonych na terenie Gminy Krzymów w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia) o wartości do 30 % realizowanego zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I: Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gmina Krzymów, dług. 290 m, szer. 4,0 m Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji, naprawie lub remoncie drogi z nawierzchnią asfaltową lub nawierzchnią z destruktu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 złotych (brutto), która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Część II: Przebudowa drogi gminnej Głodno - Potażniki, gmina Krzymów, dług. 440 m, szer. 4,0 m Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji, naprawie lub remoncie drogi z nawierzchnią asfaltową lub nawierzchnią z destruktu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 17 000,00 złotych (brutto), która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Część III : Przebudowa ul. Polnej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 181 m i szer. 5,0 m Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji, naprawie lub remoncie drogi z nawierzchnią asfaltową lub nawierzchnią z destruktu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 9 000,00 złotych (brutto), która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Część IV: Przebudowa ul. Sportowej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 330m, szer. 5,0 m na dług. 141 m i szer. 4,0 m na dług. 189 m Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji, naprawie lub remoncie drogi z nawierzchnią asfaltową lub nawierzchnią z destruktu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 14 000,00 złotych (brutto), która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Część V: Przebudowa ul. Wiosennej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 100 m, szer. 3,0 m Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji, naprawie lub remoncie drogi z nawierzchnią asfaltową lub nawierzchnią z destruktu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 3 000,00 złotych (brutto), która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Część VI: Przebudowa drogi gminnej Głodno - Brzezińskie Hol. gmina Krzymów, dług. 766 m, szer. 4,0 m Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji, naprawie lub remoncie drogi z nawierzchnią asfaltową lub nawierzchnią z destruktu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 złotych (brutto), która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Część VII: Przebudowa drogi gminnej w m. Kałek gmina Krzymów, dług. 341 m, szer. 4,0 m Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji, naprawie lub remoncie drogi z nawierzchnią asfaltową lub nawierzchnią z destruktu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych (brutto), która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Dla części I do VII zamówienia razem jak również w przypadku składania przez wykonawcę oferty na 3 lub więcej części zamówienia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji, naprawie lub remoncie drogi z nawierzchnią asfaltową lub nawierzchnią z destruktu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 170 000,00 złotych (brutto) wszystkie razem, w tym jednej o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych (brutto) i kolejnej o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 złotych (brutto) które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone lub też wykażą spełnianie warunku doświadczenia określonego odpowiednio dla każdej z części na którą składa ofertę. W przypadku składania oferty na 1 lub 2 części zamówienia wykonawca musi wykazać spełnianie warunku doświadczenia określonego odpowiednio dla części na którą składa ofertę. Uwaga :
O przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót, O Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek. Zamawiający wymaga wskazania w wykazie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt b) SIWZ tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SIWZ (składane razem z ofertą); b) oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ; UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentu będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Podmioty zagraniczne: Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Jeżeli Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona), powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia winien przedstawić na wezwanie Zamawiającego ww. dokument (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą); b) Wykaz wykonanych robót budowlanych (zamówień) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. UWAGA! Złożenie na wezwanie Zamawiającego Wykazu robót budowlanych wraz z dowodami będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Dowodami, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. b) SIWZ są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadkach, gdy dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. b) SIWZ zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ) d) dokument potwierdzający wniesienie wadium

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 300,00 zł w tym, dla: Część I: Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gmina Krzymów, dług. 290 m, szer. 4,0 m w wysokości 300,00 zł Część II: Przebudowa drogi gminnej Głodno - Potażniki, gmina Krzymów, dług. 440 m, szer. 4,0 m w wysokości 500,00 zł Część III : Przebudowa ul. Polnej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 181 m i szer. 5,0 m w wysokości 300,00 zł Część IV: Przebudowa ul. Sportowej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 330m, szer. 5,0 m na dług. 141 m i szer. 4,0 m na dług. 189 m w wysokości 400,00 zł Część V: Przebudowa ul. Wiosennej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 100 m, szer. 3,0 m w wysokości 100,00 zł Część VI: Przebudowa drogi gminnej Głodno - Brzezińskie Hol. gmina Krzymów, dług. 766 m, szer. 4,0 m w wysokości 4 400,00 zł Część VII: Przebudowa drogi gminnej w m. Kałek gmina Krzymów, dług. 341 m, szer. 4,0 m w wysokości 1 300,00 zł 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: BS Konin O/Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003 z dopiskiem ,,Wadium – nr sprawy: OZ.271.19.2019 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów - Część ….” – wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego”, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalność dokonywania zmian postanowień umowy oraz warunki dokonywania takich zmian 1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowaną uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności wiązanych ze zgłaszanymi przez wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/ technicznych lub materiałowych), e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej -5OC), termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych), c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez Zamawiającego, d) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej), e) ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji projektowej, f) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, g) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy. 3) Inne zmiany
- Zmiana banków lub numerów kont bankowych Stron. - Zmiana stawek podatku VAT. - Zmiana kierownika budowy. 4) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia a) będzie możliwa w przypadku stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 1202 ze zm). Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 poniżej. Zmiana wartości umowy wynikające z robót niewykonanych lub zmiana zakresu rzeczowego (niezwiększająca ogólnej wartości umowy). b) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych spowodowanych: - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń w skazanych w Ofercie, SIWZ czy Projekcie, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawieniem się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji, niewskazanych w Ofercie, SIWZ czy Projekcie, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, - koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Ofercie, SIWZ czy Projekcie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy. c) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o którym mowa w ustawie w dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), jeżeli zamiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana taka, rozumiana jako suma wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikająca z wpłat na pracowniczy plan kapitałowy przez podmiot/podmioty zatrudniający/zatrudniające uczestniczący/uczestniczące w realizacji niniejszej umowy. Zmiana będzie możliwa na pisemny wniosek wykonawcy 2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) – ustalona zostanie według następujących zasad: - podstawę kalkulacji stanowić będą dane wyjściowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 3. Strony postanawiają ponadto, iż w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 PZP tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia, o ile powyższe okoliczności będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 wynagrodzenie ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę wynikających z tych zmian. 5. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 3 mają wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, który w szczególności powinien przedłożyć dokument zawierający: 1) wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 3 i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy, 2) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 3 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy. 6. Wykonawca winien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz określić i uzasadnić wartość, o jaką zmienia koszt wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 3 może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość. Zamawiający dokona analizy przedłożonych dokumentów i poinformuje Wykonawcę o jej wynikach. 7. Postanowienia ust. 3-6 stosuje się odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmianę (obniżenie) wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 3 wystąpi Zamawiający 8. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej. 9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 10. Zmiana przedstawicielstwa umawiających się stron wyszczególnionych w § 14 niniejszej umowy, oraz zmiana kierownika budowy wykazanego w § 14 niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Data: 2019-07-09, godzina: 12:00,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 dotycząca przetwarza danych osobowych w związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.271.19.2019 pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów” Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzymów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów; - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzymów jest wyznaczony pracownik gminy dostępny pod nr tel. 63 241-37-76 lub adresem e mail krzymow@op.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.271.19.2019 pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Krzymów” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz jest zgodny z jednolitym wykazem akt; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - podanie przez Pana/Panią/Państwa dodatkowych danych osobowych (tj. niewynikających z ustawowego obowiązku jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przedmiotowym postępowaniem. - posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gmina Krzymów, dług. 290 m, szer. 4,0 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gmina Krzymów, dług. 290 m, szer. 4,0 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233142-6, 45233220-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej Głodno - Potażniki, gmina Krzymów, dług. 440 m, szer. 4,0 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi gminnej Głodno - Potażniki, gmina Krzymów, dług. 440 m, szer. 4,0 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233142-6, 45233220-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Przebudowa ul. Polnej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 181 m i szer. 5,0 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa ul. Polnej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 181 m i szer. 5,0 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233142-6, 45233220-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Przebudowa ul. Sportowej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 330m, szer. 5,0 m na dług. 141 m i szer. 4,0 m na dług. 189 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa ul. Sportowej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 330m, szer. 5,0 m na dług. 141 m i szer. 4,0 m na dług. 189 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233142-6, 45233220-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Przebudowa ul. Wiosennej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 100 m, szer. 3,0 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa ul. Wiosennej w Brzeźnie, gmina Krzymów, dług. 100 m, szer. 3,0 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233142-6, 45233220-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

6

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej Głodno - Brzezińskie Hol. gmina Krzymów, dług. 766 m, szer. 4,0 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi gminnej Głodno - Brzezińskie Hol. gmina Krzymów, dług. 766 m, szer. 4,0 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233142-6, 45233220-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

7

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w m. Kałek gmina Krzymów, dług. 341 m, szer. 4,0 m

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi gminnej w m. Kałek gmina Krzymów, dług. 341 m, szer. 4,0 m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233142-6, 45233220-7, 45233200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                   /-/ Danuta Mazur

 

 

Załączniki

OZ.271.19.2019 - SIWZ DROGI (640kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.19.2019 - SIWZ DROGI (692.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal nr 4 - przedmiary (77.3kB) Zapisz dokument  
Zal nr 5 - SST (457.5kB) Zapisz dokument  
Ogloszenie o zamowieniu - BZP (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP (173.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Puchała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2019-06-24 13:35:38
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2019-06-24 15:11:31
Ostatnia zmiana:2019-08-07 11:44:41
Ilość wyświetleń:501

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij