Wyniki głosowania jawnego przeprowadzonego na XXIII  Sesji Rady Gminy Krzymów w dniu 
29 lipca 2020 roku