Data uchwały:
30.09.2020 r.

Numer uchwały:
XXIV/159/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia..