Data uchwały:
28.10.2020 r.

Numer uchwały:
XXVII/175/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.