Data uchwały:
16.12.2020 r.

Numer uchwały:
XXIX/189/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.