Obwieszczenie o terminie zakończenia opisu i oszacowania nieruchomości.