INFORMACJA

Wójta Gminy Krzymów

 

            dotycząca naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w roku 2021 w zakresie prowadzenia na terenie Gminy Krzymów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów.

             Informuję, że w ogłoszonym konkursie nie złożono żadnej oferty, w związku
z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone.

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                                                    /-/ Danuta Mazur