Numer uchwały:
XXXII/201/2021.

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.