Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy krzymów z dnia 28 października 2020 r.