Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Krzymów odbytej w dnia 25 listopada 2021 roku.