RA.5315.4.2021

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości.