Numer uchwały:
XXXIII/209/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiegoi wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.