Uchwała Nr XXVIII/174/2020 r., w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2021 rok.