Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zbiór aktów prawa miejscowego w kadencji 2018-2023

 

 • Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Krzymów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Krzymów

        http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/10093/

 • Uchwała nr III/19/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/984/

 • Uchwała nr III/20/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/985/

 • Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2334/

 • Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2335/

 • Uchwała nr IV/28/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2336/

 • Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzymów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2667/

 • Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzymów w 2019 roku

        http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3533/

 • Uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Krzymów z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Krzymów z dnia 23 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów.

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4803/

 • Uchwała nr VIII/45/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

           http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/6260/

 • Uchwała nr IX/54/2019  z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Krzymów

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/6906/

 • Uchwała nr XI/61/2019  z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzymów

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/7965/

 • Uchwała nr XI/62/2019 z dnia 11 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzymów

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/7966/

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/8966/

 • Uchwała nr XIII/75/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Krzymowie i ustalenia Statutu Żłobka

           http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/8967/

 • Uchwała nr XV/84/2019  z dnia 27  listopada 2019 r. W sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym MALUSZEK prowadzonym przez Gminę Krzymów

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/10512/

 • Uchwała nr XV/85/2019  z dnia 27 listopada 2019 r. W sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Krzymowie i ustalenia Statutu Żłobka

           http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2019/10513/

 • Uchwała nr XVI/89/2019 z dnia  19 grudnia 2019 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

             http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/435/

 • Uchwała nr XVII/94/2019   z dnia 27  grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/485/

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anna Miętkiewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Miętkiewska
Data wprowadzenia:2019-01-28 11:41:28
Opublikował:Anna Miętkiewska
Data publikacji:2019-01-28 11:47:36
Ostatnia zmiana:2020-02-24 11:11:29
Ilość wyświetleń:1284

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij