Wniosek o udostęnienie informacji publicznej dot. planowanej inwestycji polegającej na budowie PSZOKu w m. Brzezińskie Holendry.