KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący:

Bogdan Kołodziejczak

Za-ca Przewodniczącego:

Danuta MazurCzłonkowie:

Józef Czerwiński

 

Jarosław Mielcarek
Bożena Wróbel