Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019 oraz Zarządzenie w przedmiotowej sprawie znajduje się w załączeniu w postaci pliku PDF.
Do odczytania pliku potrzebny jest Adobe Reader 5.0 CE lub późniejsza.
Program jest darmowy i można go pobrać z witryny:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html