Informacja o wyniku

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości

niezabudowanej – własność Gminy Krzymów w miejscowości Potażniki

gm. Krzymów

  

Przedmiotem sprzedaży była:

Nieruchomość położona w obrębie  Potażniki oznaczona numerem ewidencyjnym działki 52/3 o pow.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KN1N/00086885/7

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

- nie ma obowiązującego miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

W/w nieruchomość przeznaczona była do sprzedaży w trybie bezprzetargowym -

poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Cena nieruchomości wynosi 3.170,00 zł. Nieruchomość rolna zwolniona z podatku VAT.

 

Nabywcą nieruchomości zostali: Państwo Anita i Wojciech Winiarscy

  

 

                                                                                                      Z-ca Wójta

                                                                                                /-/ Roman Gęziak

 

 

Krzymów, dnia 24.08.2011r.

==============================================================

W załaczeniu wykaz.