KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA


Przewodniczący:

Krzysztof Musiał

Za-ca Przewodniczącego:

Alina GrześkiewiczCzłonkowie:

Marek Górczak

 

Wiesław Krzewiński
Jerzy Lewandowski