Plan zagosodarowania przesrzennego gminy uchwalony uchwałą Rady Gminy Krzymów Nr XXI/120/93 z dnia 23 marca z 2003 roku (Dz.U.Woj. Konińskiego nr 16 z dnia 28 października 1993 roku) wygasł z dniam 31 grudnia 2003 roku.