W załączenku sprawozdanie z ilości zebranych odpadów opakowaniowych za 2005 rok (pliki PDF).