=============================================================

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok udzielana dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Krzymów oraz stanowiąca podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Krzymów.