Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30 000 EURO na rok 2018 w Gminie Krzymów.