Program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, III p. 454