Informacja nt. działań prewencyjnych dot. zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.