Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 4 września 2018r., w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Krzymów