obrazek

Projekt pn.: "Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania"

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania.
 
Efektem projektu będzie zbudowanie w powiecie konińskim systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, który pozwoli minimalizować skutki zmian klimatu dla gospodarki i społeczeństwa i przysłuży się do wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w powiecie.

http://powiat.konin.pl/pl/1126/1183/bezpieczny_powiat_koninski