Informacja o książkach ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie        (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.) Urząd Gminy w Krzymowie informuje, że:

Koło Łowieckie Nr 1 Puszcza ul. Wyszyńskiego 13/35 62-510 Konin - książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduję się pod adresem Lipiny 22 62-571 Stare Miasto

Koło Łowieckie Nr 2 Ryś Borowo 17 62-513 Krzymów - posiada elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w Systemie Polskiego Związku Łowieckiego

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42b ust. 1d książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.