Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

 

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzymów

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu: „Programu współpracy Gmi­ny Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie, na rok 2020”.

 

Cel konsultacji:

poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Krzymów w sprawie projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji

 

Przedmiot konsultacji:

projekt: „Programu współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

 

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

         1.Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbędą się terminie 10 dni od daty ukazania się niniejsze­go ogłoszenia.

2. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na liczbę podmiotów biorących w niej udział.

Forma konsultacji:

1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbywać się będą w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe
 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Krzymów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. Uwagi można przekazać:

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Krzymowie

ul. Kościelna 2  62-513 Krzymów

b) drogą elektroniczną na adres: krzymow@op.pl

c) na numer faksu: 63 241 30 91

z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami poza­rządowymi”

 

Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą
roz­patrywane.

 

Zasięg terytorialny konsultacji:

Gmina Krzymów

 

                                                                       Wójt Gminy Krzymów

 

                                                                            Danuta Mazur

 

 

Załączniki:

1.    Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020”

2.    Projekt „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”


 

 

Załączniki

formularz konsultacje (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt Program współpracy 2020 (111.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Puchała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2019-09-20 14:12:21
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2019-09-20 14:34:55
Ostatnia zmiana:2019-09-20 14:35:14
Ilość wyświetleń:628