Wójt Gminy Krzymów

_________________________________________________

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

INFORMACJANa podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2019.631 ze zmianami)

Wójt Gminy Krzymów, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia,

informuję o miejscu i terminie w którym się ono odbyć:

Termin zgromadzenia:

6.01.2020

Czas trwania zgromadzenia:

11.30- 14.00

Miejsce zgromadzenia:

ul. Konińska – przejście prawym pasem jezdni od wyjazdu z kościoła do skrzyżowania;

parking przy Restauracji Biesiadnej;

ul. Kwiatowa – przejście od skrzyżowania do wejścia do budynku szkoły;

plac przed Szkołą;

plac przed pałacem;

przejście parkiem do kościoła.


Cel zgromadzenia:

Organizacja zgromadzenia o charakterze religijnym- jasełka uliczne Orszak

: