W załączeniu informacja o braku możliwości dokonywania wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Gminy.