Krzymów, dnia 02.07.2020 r.

RG.6150.3.2020

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Krzymów

Na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

o miejscu przechowywania, sposobie i zakresie udostępniania informacji zawartych        w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

-        Koło Łowieckie Nr 1 Puszcza ul. Wyszyńskiego 13/35 62-510 Konin - książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się pod adresem Lipiny 22   62-571 Stare Miasto

-        Koło Łowieckie Nr 2 Ryś Borowo 17 62-513 Krzymów - posiada elektroniczną książkę ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w Systemie Polskiego Związku Łowieckiego

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42b ust. 1d ww. ustawy książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

 

 

Wójt

               /-/ Danuta Mazur