Data uchwały:
06.10.2020 r.

Numer uchwały:
XXVI/170/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia