Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Krzymów - 30 września .2020 r.