Protokół z Nadzwyczajnej  XXVI Sesji Rady Gminy Krzymów - 6 października .2020 r.