Aktualizacja planu z dnia 31.03.2021 r.

===========================================================

Aktualizacja planu z dnia 01.02.2021 r.

===========================================================

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130 000 zł na rok 2021 w Gminie Krzymów.