Data uchwały:
01.02.2021r..

Numer uchwały:
SO-7/0951/333/2021

Podjęta przez:
Skład Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu