Numer uchwały:
XXXII/204/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.