Numer uchwały:
XXXIV/216/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.