W załączniu zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2020 rok.