W załączeniu bilans z wykonania budżetu za 2020 rok.