INFORMACJA

Wójta Gminy Krzymów

 

dotycząca naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku.

            Informuję, że w ogłoszonym konkursie nie złożono żadnej oferty, w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone.

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                                                              /-/   Danuta Mazur