Sprawozdanie z ilości zebranych odpadów opakowaniowych za 2006 rok.

LP

Rodzaj opakowania z którego powstał odpad

Ilość odpadów zebranych przez gminę (kg)

Ilość odpadów przekazanych do odzysku, recyklingu (kg)

Wydatki poniesione na zebranie i przekazanie odpadów (zł)

1

Opakowania z tworzyw sztucznych

8170

8170

-

2

Opakowania z papieru i tektury

3200

3200

-

3

Opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami

41000

41000

-

4

RAZEM

52370

52370

13322,40