Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130 000 zł na rok 2023 w Gminie Krzymów.