Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U z 2018r., poz. 870 ze zm.) informuję, że w 2018 Urząd Gminy w Krzymowie nie rozpatrywał żadnej petycji.

 

                                                                       Wójt Gminy Krzymów

                                                                           /-/ Danuta Mazur