Interpelacje Radnego Jerzego Lewandowskiego z dn. 1.03.2019r.