Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U z 2018r., poz. 870 ze zm.) informuję, że w 2020 roku do Urzędu Gminy w Krzymowie wpłyneło siedem petycji. Przedmiot a także sposób załatwienia petycji został przedstawiony  poniższej w  tabeli.

                                                                       Wójt Gminy Krzymów

                                                                           /-/ Danuta Mazur