W celu załatwienia sprawy dotyczącej "Wydania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych" należy pobrać wniosek w Urzędzie Gminy w Krzymowie (pok. nr 4).
Następnie poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Urząd Gminy Krzymów - pok. nr 4).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zaopiniowaniu wydaje postanowienie.
Po uprawomocnieniu postanowienia (7 dni od daty otrzymania) Gminna Komisja Roziązywania Problemów Alkoholowych wydaje zezwolenie na alkohol.